Perspektiivsed kaubad

Nõudlus selle rühma kaupade järele on kõrge ja kaupade tarnijad jälgivad kvaliteeti ning sertifitseerivad toodangut.

  • Laialdane valik
  • 24/7 online kättesaadavus
  • Uued kaubarühmad
  • Reaalne hind teie jaoks

Kaubarühmad

Tsement
Killustik, liiv, kruus ja muud puistematerjalid
Plokid ja betoontooted
Valikus kuivad ehitussegud
Silikaat ja keraamiline tellis
Soolade räbu
Inimese vereplasma derivaat

Tellis

Tellise mõõtmetel on erinevad standardid. Näiteks Suurbritannias on standardtellis mõõtmetega 215 × 102,5 × 65 mm. Saksamaal ja endise Nõukogude Liidu alal on peamiseks standardiks 250 × 120 × 65 mm.

Eristatakse kahte põhilist telliste liiki: keraamilised (GOST 350-2012) ja silikaat (GOST 379-2015).

Venemaal ilmus ühtse standardiga (normaalformaadis – NF[13]) tellis 1927. aastal. (Allikat ei ole ära toodud 1675 päeva). Üks esimestest üleliidulistest standarditest tellisele oli OST 90035-39. Normaalsel formaadil on gabariitmõõtmed 250 × 120 × 65 mm.

Ülejäänud mõõtmete nimetused on tuletatud NF-st:

1NF (üksik) – 250 × 120 × 65 mm;

1.4NF (poolteist) – 250 × 120 × 88 mm;

2.1NF (topelt) – 250 × 120 × 138 mm.

Tooted nominaalmõõtmetega 2.1NF ja enam nimetatakse keraamiliseks kiviks, tüüpmudelite mõõtmed vastavalt GOST 530-212:

4.5 – 250 × 250 × 140 mm;

6.8 – 380 × 250 × 140 mm;

6.0 – 250 × 250 × 188 mm.

Mitte täismõõduga (osaline):

3/4 – 180 mm;

1/2 – 120 mm;

1/4 – 60–65 mm.

Tsement

Tsement on üks põhilistest ehitusmaterjalidest. Kokkupuutel veega, soolade vesilahustega ja teiste vedelikega moodustab plastilise massi, mis seejärel kivistub ning muutub kivitaoliseks kehaks. Põhiliselt kasutatakse betooni ja ehitussegude valmistamisel. Tsement on hüdrauliliselt siduv ja saavutab tugevuse niisketes tingimustes, mille poolest erineb mõnedest teistest mineraalsetest sideainetest (kips, kustutatud lubi), mis kivistuvad ainult õhu käes.

Tsemendi mark on tinglik suurus, mis tähistab, et survetugevus ei ole väiksem tähistatud margist (200, 300, 400, 500, 600).

Ehitussegude tsement on vähese klinkerisisaldusega komposiittsement, mis on ette nähtud müüriladumise ja krohvisegude jaoks. Valmistatakse portlandtsemendi klinkeri, aktiivsete mineraalsete lisandite ja täieainete jahvatamisel.

Betoonplokid

Betoonist seinakivid on suurepärane ehitusmaterjal. Dekoratiivsed viimistlusplokid on ette nähtud hoonete ning ehitiste väli- ja siseseinte viimistlemiseks, tugiseinte ja piirdeaedade rajamiseks. Tänu unikaalsele vibropressimise süsteemile on plokkidel ühtne kvaliteet ja stabiilsed kõrgtugevuse karakteristikud. Plokkide kõrge tugevus võimaldab neid kasutada mitmekorruseliste hoonete kandvates seintes ja karkass piirdeehitiste kandvates konstruktsioonides. 

Plokkides olevad läbivad tühimikud võimaldavad moodustada seina kehas varjatud karkassi, mis tõstab järsult selle kandevõimet. Betoonist seinakive on võimalik kasutada ilma sise- ja fassaadipindade krohvimiseta, mis võimaldab maksimaalselt loobuda märgadest protsessidest ehituse käigus. Toodete rikkalik värvi, faktuuri ja mõõtmete valik annab suure hulga võimalikke kombinatsioone ja võimaluse realiseerida ka kõige erilisemaid tellija insenertehnilisi ja arhitektuurilisi ideid.