Meie suunad

  • Üle 1000 tarnija ja 1000 kaubanimetuse on esindatud selles harus
  • Puidutoodangu ekspordi käive on 6 000 000 m³ 25 riiki
  • Igas kaubandussessioonis osaleb üle 100 tootja
  • Igal kliendil on võimalus teha valik käesolevas harus vajalike toodete erinevate kriteeriumite alusel

Kaubarühmad

Hakkepuidulaast kütteks, tehnoloogiline hakkepuidulaast
Pelletid – tööstuslikud ja kodumajapidamistele
Mistahes mõõtudega ja puiduliigist saematerjal
Puidust vaiad
Puitbrikett
Papp ja paber

Hakkepuidulaast

Sõltuvalt mõõtmetest eristatakse peent, keskmist ja jämedat laastu. Seeria EN ISO 17255 standardis on nomenklatuuri G30, G50 ja G100 asemel laastu mõõt P16, P31/P45 ja P63. See tähistab põhifraktsiooni pikkust ≤ 16 mm, ≤ 31 mm/ ≤ 45 mm või ≤ 63 mm.

Lisaks sellele on määratletud neli kvaliteediklassi A1, A2, B1 ja B2. Väiksemate seadmete jaoks sobib kõige paremini peenlaast, kuna liiga suured puidutükid ja suur saepurusisaldus võib esile kutsuda häireid seadme töös. Tööstuslik laast vastab reeglina keskmisele mõõdule P31/P45. Jämedat laastu kasutatakse põhiliselt suurtes kateldes.

Pelletid

Küttegraanulid on ökoloogiliselt puhas kütus, tuhasisaldusega alla 3%. Pelletite tootmisel kasutatakse põhiliselt puidutööstuse ja põllumajanduse jääke, mida tavaliselt veeti prügimäele ning see kõdunes ning mõne aasta pärast võis süttida ja hõõguda. 

Samas, kui tooraine kasvualal ümbritsev keskkond sisaldab toksiine või radioaktiivseid aineid, siis graanulite põletamisel võivad need ained atmosfääri lenduda.

Kuna graanulid ei sisalda tolmu ega poore, siis on väiksem oht nende iseeneslikuks süttimiseks ja need ei kutsu inimestel esise allergilisi reaktsioone.

Graanulid erinevad tavalisest puidust väiksema niiskussisalduse poolest (niiskussisaldus on kõigest 8–12%, aga niisketel küttepuudel 30–50%) ja umbes poolteist korda suurema tiheduse poolest küttepuudega võrreldes. Need omadused tagavad kõrge kütteväärtuse, võrreldes laastu ja küttepuudega. Ühe tonni graanulite põlemisel eraldub umbes 3500 kW soojust – see on peaaegu kaks korda vähem kui ühe tonni kivisöe põlemisel, aga poolteist korda rohkem kui tavaliste küttepuude põlemisel ja kaks korda (peaaegu kolm korda) vähem, võrreldes gaasi, masuudi või diiselkütuse kasutamisega.

Saematerjalid

Puidu ja töötluse kvaliteedi järgi jagunevad lauad ja prussid viide sorti: valitud, esimene, teine, kolmas ja neljas. Valitud, esimese, teise ja kolmanda sordi saematerjalid toodetakse kuivana (kuiva saematerjali niiskus ei ületa 22%), niiskena ja niiskena antiseptikuga kaetud. 

Meie tarnijad tarnivad saematerjali mistahes mõõtudega, vastavalt teie kvaliteedinõudmistele.

Valik: mänd, kuusk, lepp, kask ja haab.